Məlikməmməd Məmmədov dissertasiya işini müdafiə edəcək 14.12.2021

AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun  Dissertasiya şurasının 16 dekabr, saat 14.00-da keçiriləcək iclasında  doktorant Məlikməmməd Məmmədovun  5401.01 “İqtisadi coğrafiya” ixtisası üzrə coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yazdığı “Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi-ekoloji funksional strukturunun dayanıqlı inkişafının tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiləcək.

Tədbirdə iştirak etmək istəyənlər Zum vasitəsilə iclasa qoşula bilərlər: https://us02web.zoom.us/j/87460901426?pwd=S0p4QjQyQk1jMzhkRDNQNG1ubXg3UT09