Artvendə Beynəlxalq simpozium 19.10.2013

İnstitutumuzun baş elmi işçisi, c.e.d. Mahmud  Xəlilov 24-26 oktyabr 2013-cü il tarixində Türkiyənin Artven Koruh Universitetində keçiriləcək Qafqaz meşəçilərinin  Beynəlxalq simpoziumunda "Azərbaycanda meşə ekosistemlərinin antropogen transformasiyası" movzusunda məruzə ilə çıxış edəcək.