Əməkdaşların nəzərinə! 01.10.2021
Coğrafiya İnstitutunun elmi-tədqiqat şöbələrinin hər iclasda Elmi Şuranın bütün üzvləri və hesabatı dinlənilən şöbənin bütün əməkdaşları mütləq iştirak etməlidirlər. 
Şöbə müdirləri iclasdan öncə şöbənin və hər bir əməkdaşın ayrı-ayrılıqda hesabatın çap edilmiş nüsxəsini elmi katibə təqdim etməlidirlər.
Hesabat işi tamamlanan şöbə müdirləri, iclas günü hesabat işinin tamamlanmış versiyasını təqdim etməlidirlər.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021