Coğrafiya İnstitutunun elmi-tədqiqat şöbələrinin hesabatlarının cədvəli 21.10.2021

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu şöbələrinin 2021-ci il üçün elmi-tədqiqat şöbələrinin elmi-təşkilatı hesabatlarının cədvəli.

Tarix 

Hesabat təqdim edən şöbənin adı

10.11.2021

Saat 1000

 

Saat 1400

 

“Azərbaycanın iqtisadi və siyasi  coğrafiyası” şöbəsi

 

“Turizm və rekreasiya coğrafiyası” şöbəsi

11.11.2021

Saat 1000

 

Saat 1400

 

“Geomorfologiya və təbii risklər” şöbəsi

 

 “Demoqrafiya və əhali coğrafiyası” və “Tibbi coğrafiya” şöbələri

12.11.2021

Saat 1000

 

Saat 1400

 

“İqlim  aqroiqlimşünaslıq” şöbəsi

 

“Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsi

15.11.2021

Saat 1000

 

 Saat 1400

 

“Coğrafi fikir tarixi və toponimika” və “Geoinformatika və kartoqrafiya” şöbələri

 

Təhsil şöbəsi, Həmkarlar Təşkilatı, İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

17.11.2021

Saat 1000

 

Saat 1400

 

“Paleocoğrafiya” şöbəsi

 

“Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarının coğrafiyası”  şöbəsi

19.11.2021

Saat 1000

 

Saat 1400

 

“Xəzər dənizi problemləri” istiqaməti

 

“Pirqulu coğrafi tədqiqatlar” stasionarı

22.11.2021

Saat 1000

 

Saat 1400

 

“Ekocoğrafiya” şöbəsi

 

“Landşaftşünaslıq  və landşaft planlaşdırılması” şöbəsi

 

 

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021