Namiq Ağammədovun dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 28.06.2021

AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun  Dissertasiya şurasının 29 iyun, saat 14.00-da keçiriləcək iclasında Namiq Ağammədov coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Dağlıq ərazilərdə əhalinin sosial infrastrukturla təminatının regional xüsusiyyətləri və inkişaf modeli (Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi rayonu timsalında)” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edəcək.

Tədbirdə iştirak etmək istəyənlər Zum vasitəsilə iclasa qoşula bilərlər: https://us02web.zoom.us/j/81375395875?pwd=b3Y3cFB6ZFA1TXUvdHg1QXBvakF2UT09

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022