Stara Tarixazərin dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək 19.03.2021

AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun  Dissertasiya şurasının 30 mart, saat 14.00-da keçiriləcək iclasında Stara Əbülfəz qızı Tarixazər  coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Böyük Qafqaz geosistemlərində ekzodinamik təhlükə və risklərin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edəcək.

Tədbirdə iştirak etmək istəyənlər Zum vasitəsilə iclasa qoşula bilərlər: https://zoom.us/j/2180380015?pwd=NEZCR1NPc1lVWjVIaFBFWWVsdkk1UT09

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021