Torpaqların deqradasiyası və istifadə yolları müzakirə olunacaq 10.02.2020

AMEA Coğrafiya İnstitutunun  fevralın 12-də keçiriləcək elmi seminarında “Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası” şöbəsinin müdiri, dos. İsmayıl Quliyevin "Samur-Abşeron arası düzən torpaqlarının müxtəlif ekosistemlərdə təbii və antropogen deqradasiyası və torpaqlardan səmərəli istifadə yolları"  mövzusunda məruzəsi dinləniləcək.