Elmi seminarın növbəti iclası noyabrın 13-də olacaq 12.11.2019

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  növbəti birgə iclasında  c.ü.f.d., dos. Mirnuh İsmayılov  Ankara şəhərində keçirilən Second Caucasus Mountain Forum 2019” konfransı haqqında  məlumat verəcək. 

 

İclasda həmçinin c.ü.f.d., dos. Zabit Allahverdiyevin “Peyk məlumatlarına əsasən Xəzər dənizinin səth sularında temperaturun  tədqiqi” mövzusunda məruzəsi dinləniləcək.