Arid və semiarid geosistemlərinə dair məruzə dinləniləcək 01.04.2019

AMEA Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının aprelin 3-də keçiriləcək növbəti iclasında  dos. Mirnuh İsmayılovun “Azərbaycanın arid və semiarid geosistemlərinin təbii dinamikası, antropogen transformasiyası və onların idarə olunmasının landşaft-ekoloji əsasları (Kür dağarası çökəkliyi timsalında)” mövzusunda məruzəsi dinləniləcək.

 

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020