Şöbə iclaslarında iqlim dəyişmələrinin çay axımına təsiri mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaq 18.03.2019

29 mart, saat 11.00-da Qurunun Hidrologiyası və Su Ehtiyatları və Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası şöbələrinin açıq iclasında  dissertant Kazımova Sevinc Elman qızının coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi   “İqlim dəyişmələrinin Böyük Qafqazın çay axımına təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda  dissertasiya işinin müzakirəsi olacaq.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020