Elmi Şurası ilə Elmi Seminarının birgə iclası 2015-04-22 18:05:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES