Elmi Şura ilə Elmi Seminarın iclası 2015-06-05 21:33:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES