Dissertasiya Şurasının iclası 2015-05-29 21:32:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES