elmi seminarla elmi şuranın birgə iclası 2015-01-28 10:28:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES