Monoqrafiyanın NMR-də müzakirəsi 2016-06-21 15:22:00 / IMPORTANT EVENTS