Elmi Şura ilə Elmi Seminarın birgə iclası 2014-11-27 22:49:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES