Elmi Seminarla Elmi Şuranın birgə iclası 2014-11-05 22:36:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES