Corresponding member of ANAS

Gardashov Rauf Haji oglu

 

Doctors of Sciences

Abduyev Mahammad Abdu oglu

Aliyev Amir Soltan oglu

Gulaliev Chingiz Gulali oglu

Pashayev Nariman Aziz oglu

Safarov Said Hasan oglu

Tagiyeva Yelena Nikolayevna

Khalilov Mahmud Yusif oglu

Eminov Zakir Namin oglu

Mahmudov Rza Nasib oglu

 

Doctors of Philosophy

Abbasova Mahira Akbar gizi

Abdullayev Rafail Seyfal oglu

Abushova Samira Nasib gizi

Agakishiyeva Gunesh Rafig gizi

Agayev Ziyafat Bilal oglu

Amanova Shahnaz Salim gizi

Badalov Etibar Sanan oglu

Babayev Natig Gubad oglu

Jafarova Natavan Ramiz gizi

Ahmadov Nazim Isa oglu

Alakbarova Samira Ogtay gizi

Aliyev Anvar Abbas oglu

Aliyev Yaver Gachay oglu

Aliyev Shahvalad Isa oglu

Azizov Shamil Kamil oglu

Fataliyev Rashid Amanulla oglu

Hajiyeva Gulnar Nuru gizi

Hadiyev Yusif Jahangir oglu

Hagverdiev Habil Taghi oglu

Hamidova Zarnura Anvar gizi

Khalilova Ulviya Anvar gizi

Imrani Zaur Tahir oglu

Ismayilov Mirnuh Javad oglu

Karimov Bahman Bahram oglu

Karimov Rovshan Nariman oglu

Karimova Elina Jahangir

Kuchinskaya Irina Yakovlevna

Guliyev Ismail Ahliman oglu

Guliyeva Sevil Yunis gizi

Gurbanov Tofig Rahman oglu

Mamiyeva Sevinj Alim gizi

Mahmudova Ulker Khalil gizi

Mammadov Juma Hazrat oglu

Mammadov Mohammad Ahmad oglu

Mammadova Flora Vahid gizi

Mustafayev Namik Mubariz oglu

Nabiyev Hasan Latif oglu

Rahimov Khayyam Shakir oglu

Rahimov Elmar Agharahim oglu

Sadigov Mammad Oruj oglu

Salmanova Tahira Mammadpasha gizi

Safarov Aydin Sattar oglu

Safarov Elnur Said oglu

Samedzade Hafiz Iskender oglu

Tarikhazer Sitara Abulfaz gizi

Tahirova Hijran Mirahmad gizi

Teymurov Movlud Asadulla oglu

Yunusov Museyib Idris oglu

Zeynalova Saida Maarif gizi

Zeynalov Ismayil Mukhtar oglu

Zeynalova Kamala Zeynal gizi