"Coğrafiya və Təbii Resurslar", 2015, №1 (1)

"Coğrafiya və Təbii Resurslar", 2015, №2 (2)

 "Coğrafiya və Təbii Resurslar", 2016, №1 (3)

"Coğrafiya və Təbii Resurslar", 2016, №2 (4)

"Coğrafiya və Təbii Resurslar", 2017, №1 (5)

"Coğrafiya və Təbii Resurslar", 2017, №2 (6)