Dekabrın 9-da Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclası olub

Copyright © НАНА Институт географии имени академика Гасана Алиева, 2018