Xəzər dənizinin müasir vəziyyəti

2005
Müəlliflər - Q.N.Panin, R.M.Məmmədov, I.V.Mitrofanov

Monoqrafiyada Xəzər dənizinin müasir vəziyyətini işıqlandıran məqalələr öz əksini tapmışdır. Burada Xəzərin fiziki-coğrafi təsviri əsas yer tutur. Xəzər  dənizi rayonunda atmosferin yerüstü sirkulyasiyası  yenidənqurma tədqiqatlarının nəticələri göstərilir. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri və biomüxtəlifliyinə xüsusi yer verilir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2019