EŞ və ES-in 1 noyabr, saat 11.00 da keçiriləcək birgə iclasının gündəliyi 30.10.2017

 1.  “Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsinin a.e.i.,  c.ü.f.d. Cuma  Məmmədovun “dosent” elmi adı alması üçün təqdim etdiyi sənədlərin müzakirəsi.

2.  G/m.ü.f.d. Rəşid Fətəliyev c.ü.e.d. Hüseyn Xəlilovun  Abdal dərəsinin (Tovuz rayonu) şəlalələri  haqqında qısa məlumatı.

 3.  İqlimşünaslıq və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin b.e.i., c.ü.f.d. Həsən Nəbiyevin “Azərbaycanda sellər və onların formalaşmasının iqlim amilləri” mövzusunda məruzəsi.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2019