AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında iki tədqiqat işınin hesabat məruzəsi dinlənilib.

Copyright © ANAS Institute of Geography named academician H.A.Aliyev, 2018