Əliyeva Ədilə Altay qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı ş.

Təvəllüdü

28.02.1957

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.0011

Təbiəti mühafizə

Abşeron yarımadası göllərinin mühafizəsi və onlardan səmərəli istifadə edilməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

49

 

9

 

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

Respublikanın əsas çay və su hövzələrinin mühafizəsi və onlardan səmərəli istifadənin elmi əsasları hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Gəncə şəhərində mühitin çirklənməsinin social-iqtisadi aspektləri.

2. Bakı buxtasının çirklənmə mənbələri və müasir ekoloji vəziyyəti.

3. Azərbaycanın böyük şəhərlərinə sənayenin vurduğu ziyanın hesablanmasının nəzəri-metodoloji əsasları

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. H.Cavid pr.,115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539-77-29

Mobil tel.

050-634-87-91

Ev tel.

434-61-04

Elektron poçtu

-

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018