Xəzər dənizinin sahillərinin və dibinin geomorfologiyasi

Tel.:     (994 12) 5392945

Elektron poçtu:

Şöbənin rəhbəri:

İşçilərin ümumi sayı:

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:     Xəzər dənizinin dibi və sahillərinin relyefinin yeni məlumatlar işığında öyrənilməsi və tədqiqatların nəticələrinin müasir elmi-texniki tərəqqinin müasir tələbləri səviyyəsində ümumiləşdirilməsi; onun rekreasiya potensialının, mineral və eləcə də bioloji ehtiyatlarının mənimsənilməsində və sahillərin mühafizəsi tədbirlərinin işlənib-hazırlanmasında rolunun qiymətləndirilməsi.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2017