TARİX

Şöbə 1969-cu ildə akademik H.Ə. Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutu nəzdində keçmiş SSRİ miqyasında ilk “Təbiəti mühafizə” şöbəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Şöbəyə ilk rəhbərliyi professor Ə.C. Əyyubov, sonralar isə Azərbaycan EA müxbir üzvləri K.Ə. Ələkbərov, Ş.B. Xəlilov etmişlər. 

 

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ MÖVZULARI

 Şöbənin əsas tədqiqat istiqaməti Respublikanın regionlarının ekocoğrafi vəziyyətinin araşdırılması və onların təbii və antropogen fəsadlarının aradan qaldırılması üçün elmi praktiki təkliflərin hazırlanması.

Əməkdaşlar - 9, o cümlədən, fəlsəfə doktoru - 2, aparıcı e.i. -1, kiçik elmi işçi - 5. laborant -1, mühəndis -1

Əliyev Ənvər Abbas oğlu – 195106.01.03. – “Torpaqşünaslıq”, k/t.ü.f.d, dosent, şöbə müdiri.

Tədqiqat istiqamətləri: respublikada üzümə yararlı torpaqların aqroekologiyası, onlardan səmərəli istifadə və həmçinin ayrı–ayrı regionların ekocoğrafi problemlərinə dair elmi tədqiqat işləri və dəyərli təklifləri vardır.32 məqalənin müəllifidir.

 

Əliyeva Ədilə Altay qızı – 1957, k/t.ü.f.d., aparıcı elmi işçi.

Tədqiqat istiqamətləri: əsas ekocoğrafi problemlər və landşaft komponentlərinin mühafizəsinin öyrənilməsi ilə məşğuldur. 53 məqalənin müəllifidir.

 Tahirova Böyükxanım Əsədulla qızı – 1948, kiçik elmi işçi.

Tədqiqat istiqamətləri: əsas ekocoğrafi problemlər və su ehtiyatlarının mühafizəsinin öyrənilməsi ilə məşğuldur. 15 məqalənin müəllifidir.

İsmayılova Raya Məmmədhüseyn qızı – 1949, kiçik elmi işçi.

Əsas istiqamətləri: respublikada çirklənmiş suların analizi və onların mühafizəsi problemləri ilə məşğul olur. 12 məqalənin müəllifidir.

Rzayeva Gülxar Eyvaz qızı - 1965, kiçik elmi işçi

Hacıyeva Gülnar Nuru  - 1986, kiçik elmi işçi

Eyyubova Züleyxa İftixar qızı - 1986, kiçik elmi işçi
Məmmədova Aysel Elnur qızı - 1988, mühəndis
Məmmədzadə  Rövşanə Rövşən qızı  - 1993, laborant

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2017