Dissertasiya şurası nəzdində sədri və katibi, eləcə də üzvləri  institut direktoru tərəfindən təyin edilən ixtisaslaşmış elmi seminar fəaliyyət göstərir. Seminarın üzvləri müxtəlif  ixtisasları əhatə etməklə institutun aparıcı elmi işçilərindən ibarətdir. Bu seminarda dissertasiya şurasına daxil olan bütün fəlsəfə və elmlər doktorlarının dissertasiyaları geniş müzakirə edilir, onların müdafiə üçün dissertasiya şurasına buraxılıb-buraxılmaması haqqında qərar qəbul edilir.

Hal-hazırda elmi seminarın sədri c.e.d. H.Xəlilov, katibi c.ü.f.d., dos. Z.İmranidir.

 

Dissertasiya şurası elmi seminarının üzvləri:

1. Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu - sədr 

2. İmrani Zaur Tahir oğlu, c.ü.f.d.,dos., şöbə müdiri, katib

3. Abduyev Məhəmməd Abdul oglu, katib, c.e.d., a.e.i.

4. Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu, c.e.d.,b.e.i.

5. Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tagı qızı, c.e.d., şöbə müdiri

6. Tagıyeva Yelena Nikolayevna, c.e.d., şöbə müdiri

7. Eminov Zakir Namin oglu.  c.e.d., şöbə müdiri

8. Rəhimov Xəyyam Şakir oglu,  c.ü.f.d. şöbə müdiri

9. İsmayılov Mirnuh Cavad oglu,   c.ü.f.d.,a.e.i.

10. Yunusov Müseyib İdris oglu, c.ü.f.d., a.e.i.

11. Əyyubov Nizami Hacı oglu, c.ü.f.d., şöbə müdiri

12. Paşayev Nəriman Əziz oglu c.ü.f.d., şöbə müdiri

13. Əliyev Ənvər Abbas oglu, c.ü.f.d., şöbə müdiri

14. Quliyev İsmayıl Əhliman oglu, c.ü.f.d., şöbə müdiri

15. Haqverdiyev Habil Tagı oglu, c.ü.f.d.,  şöbə müdiri

16. Əhmədov Nazim İsa oglu,  f/r.ü.f.d..,a.e.i.

17. Məmmədov Cuma Həzrət  oglu, c.ü.f.d.,a.e.i.

18. Tatlıyeva Zahidə İsmayıl qızı, c.ü.f.d..,b.e.i.

19. Məmmədbəyov Elxan Şərif oglu, c.ü.f.d.,a.e.i.

20. Allahverdiyev Zabit  Sabir oğlu, c.ü.f.d., a.e.i.

21. Zeynalova Səidə Maarif qızı, c.ü.f.d., a.e.i.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018