“Qlobal dəyişikliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının  qiymətləndirilməsi və  səmərəli istifadəsi” mövzusunda Beynəlxalq konfrans   - 2013-cü il, 3-5 iyun, AMEA-nın konfrans zalı, AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi, Coğrafiya İnstitutu və ACC-nin birgə təşkilatçılığı ilə http://old.igaz.az/index.php/az/component/http://igaz.az/az/content/article/255-f-aliyy-t/konfranslar/1178-qlobal-d-yi-iklikl-r-raitind-geosisteml-rin-t-bii-ehtiyat-potensial-n-n-qiym-tl-ndirilm-si-v-s-m-r-li-istifad-si

 “Ermənistan Respublikasının hidroterror və hidrodiversiya aktları regional təhlükəsizliyə təhdiddir” mövzusunda elmi-praktiki konfrans, - 2013-cü il, 25 noyabr, AMEA-nın konfrans zalı,  Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (SAM) və akad.H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə   . http://igaz.az/az/news/140

 “Qlobal və regional hidrosiyasi problemlər beynəlxalq əməkdaşlıq və təhlükəsizlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans  -  2014-cü il,  25 noyabr, Hilton mehmanxanası, AR Prezidenti  yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və AMEA akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə - http://old.igaz.az/index.php/az/component/http://igaz.az/az/content/article/78-sas/767-qlobal-su-probleml-ri-beyn-lxalq-konfransda

 “Xəzər dənizi regionunun coğrafi problemləri və ərazinin dayanıqlı inkişafına nail olmanın yolları” mövzusunda Beynəlxalq konfrans - 2014-cü il, 15-20 sentyabr, AMEA-nın konfrans zalı - http://igaz.az/az/news/185

  “Ulu öndər H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü və AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun yaranmasının 70 illiyi” mövzusunda  yubiley konfransı  - 2015-ci il, 22 may,  Naxçıvan şəhəri, Coğrafiya İnstitutu və AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə http://igaz.az/az/news/246

 Coğrafiya İnstitutunun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar Bakı-Şamaxı-İsmayıllı-Qəbələ marşrutu üzrə səyyar elmi konfranslar - 2015-ci il,  17-18 iyun - http://igaz.az/az/news/258

 “Müasir qlobal dəyişmələrə geo- və təbii-təsərrüfat sistemlərinin adaptasiyası problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans - 2015-ci il, 17-18 sentyabrAMEA-nın konfrans zalı, http://igaz.az/az/news/271

 “Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” mövzusunda respublika konfransı - 2016-cı il, 12-13 sentyabr,    Şəki şəhəri,     Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Bilik Fondu, Şəki Rayon İcra Hakimiyyəti və AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə  http://igaz.az/az/news/85

 “Azərbaycanın dağ geosistemləri: problemlər və perspektivlər”  mövzusunda elmi-praktiki konfrans ( Elbrus Əlizadənin xatirəsinə) -  2017-ci il 29 mart, AMEA-nın konfrans zalı. http://igaz.az/az/news/30

 Birinci Azərbaycan-Türkiyə Coğrafiya Günləri - 2017-ci il 2-5 may, AMEA-nın konfrans zalı, ACC və Türkiyənin T.C. Ege Üniversitəsi Ədəbiyyat fakültəsi coğrafiya bölümünün birgə təşkilatçılığı ilə -  http://igaz.az/az/news/23

 “Gənclərin turizm bacarığının formalaşmasında coğrafi biliklərin rolu” mövzusunda dəyirmi masa – 2017-ci il 27 aprel Cİ-nin konfrans zalı, AR Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi və Cİ-nin birgə təşkilatçılığı ilə - http://igaz.az/az/news/26

 “İnsan və  ətraf mühit münasibətləri” mövzusunda respublika elmi  konfransı (H.Ə.Əliyevin 110 illiyinə) – 2017-ci il 16-17 iyun, Lənkəran şəhəri – Cİ, ACC və Lənkəran Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə - http://igaz.az/az/news/64

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018