AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.091 Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

Dissertasiya Şurasının sədri  akademik, texnika elmləri doktoru Ramiz Mahmud oğlu Məmmədovdur.

Şuranın sədr müavini  coğrafiya elmləri doktoru, professor Həsənov Tapdıq Güləhməd oğludur.

Dissertasiya Şurasının elmi katibi  coğrafiya elmləri namizədi, dosent Məhərrəm Səməd oğlu Həsənovdur.

    2007-ci ildən 2013-cü ilə qədər Dissertasiya Şurasında 50 nəfərdən artıq mütəxəssis dissertasiya müdafiə etmişdir. Bunlardan 7 nəfərinə coğrafiya elmləri doktoru, qalanına coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Dissertasiya müdafiə edənlərdən 7 nəfəri İran İslam Respublikasının, 2 nəfəri Misir Ərəb Respublikasının, 1 nəfəri Türkiyə Respublikasının, 1 nəfəri Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşlarıdır.

Dissertasiya Şurasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyalar müdafiə edilir:

5401.01 –  İqtisadi coğrafiya

5406.01 - Hidrologiya

5408.01 – Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası;

5409.01 – Geomorfologiya 

 

Dissetasiya şurasının tərkibi:

1. MƏMMƏDOV Ramiz Mahmud oğlu (sədr) –   AMEA akademik H.Ə.Əliyev  adına Coğrafiya İnstitutunun durektoru, akademik,  texnika elmləri doktoru,   professor, 5406.01

2. HƏSƏNOV Tapdıq Güləhməd oğlu (sədr müavini)    –    coğrafiya elmləri doktoru, professor,  5401.01

3. HƏSƏNOV Məhərrəm Səməd oğlu (elmi katib) –  AMEA Coğrafiya İnstitutunun «İqlim və aqroiqlimşünaslıq» şöbəsinin baş elmi  işçisi, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 5409.01

4. ABDUYEV  Məhəmməd Abdu oğlu  –   coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5409.01

5. BABAXANOV Neron Aslan oğlu      -    coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5408.01

6. EMİNOV  Zakir Soltan oğlu               –  coğrafiya elmləri doktoru, 5408.01

7. ƏLİYEV Əmir Soltan oğlu                  –  texnika elmləri doktoru, professor, 5408.01

8. ƏLƏKBƏROV Adışirin Balaşirin  oğlu  – geologiya-minerologiya elmləri doktoru, 5406.01 

9. XƏLİLOV Hüseyn Ağamalı oğlu      –     coğrafiya elmləri doktoru, 5409.01

10. XƏLİLOV Mahmud Yusif oğlu        –    coğrafiya elmləri doktoru, 5408.01

11. QARDAŞOV Rauf Hacı oğlu           –    AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.elmləri doktoru, 5406.01

12. QAŞQAY Rəna Mirtağı qızı             –    coğrafiya elmləri doktoru, 5406.01

13QƏRİBOV Yaqub Əli oğlu              -     coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5401.01

14. QOCAMANOV Məqsəd Hüseyn oğlu  –  texnika elmləri doktoru, professor, 5409.01

15. QURBANZADƏ Ağazeynal Alı oğlu   –  coğrafiya elmləri doktoru, 5401.01

16. MAHMUDOV  Rza Nadir oğlu          -   coğrafiya  elmləri doktoru, professor, 5406.01

17. MƏMMƏDOV Nadir Gülməmməd oğlu – coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5408.01

18. MƏMMƏDOV Zahid Səttar oğlu       –   coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5401.01

19. SALMANOV Arif Hənifə oğlu           –  coğrafiya elmləri doktoru, 5401.01

20. TAĞIYEVA Yelena Nikolayevna     –   coğrafiya elmləri doktoru, 5409.01

21. TANRIVERDİYEV Xalid Kazım oğlu –  coğrafiya elmləri doktoru, 5409.01

22. TATARAYEV Telman Məhəmməd oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5406.01

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2017