Anadan olduğu yer

Azərb.SSR, Bakı şəhəri                                                                                    

Təvəllüdü

17 mart 1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5401.01

İqtisadi coğrafiya

“Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının inkişafı və ərazi təşkilində daşqın hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25 elmi məqalə

 

10 elmi məqalə

 

 

6 elmi məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Təsərrüfatın davamlı inkişaf  göstəriciləri ilə daşqın hadisələrinin dinamikası arasında asılılığən elmi təhlili, əhali məskunlaşması və təssərrüfat sahələrinin inkişafı və ərazi təşkilinə vurduğu zərərlərə görə rayonlaşdırma aparılmış və xəritələşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

 

 

1.Географический анализ методов, применяемых в борьбе с наводнениями

2. Flood fighting methods in the Kura and Araz rivers

3. Influence of Inundations on development and territorial organization of economy in Kur-Araz  lowland.

4. Azərbaycan Respublikasinda aqrar-sənaye kompleksinin müasir vəziyyəti və prespektivləri

5. Socio-economic aspects of the concept of sustainable development in Azerbaijian

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 “Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti”

 

Pedaqoji fəaliyyəti

15-ildən artıq

Digər fəaliyyəti

1.Bakı Dövlət Universiteti “İctimai Nəzarət  və Məsləhət Şurasının” Coğrafiya fakültəsi  üzrə nümayəndəsi

2. Bakı Dövlət Universiteti İnnovativ  layihələrə dəstək qrupunu Coğrafiya fakültəsi üzrə nümayəndəsi

Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı

2. TQDK-nın Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

538-11-58

Mobil tel.

050 349 41 99                                                  

Ev tel.

(012) 456 23 56

Faks:

 

Elektron poçtu:

Musayeva.mr@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018