Coğrafiya İnstitutunun nəzdində Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

    Direktorun əmri ilə yaradılmış  və AMEA Yer Elimləri Bölməsi tərəfindən təsdiq edilmiş Elmi Şurada İnstitutun daxili həyatına aid olan məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul edilir. Elmi Şurada elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətləri müəyyən edilir, mövzular və işlər təsdiq edilir, başa çatmış elmi-tədqiqat işləri müzakirə və qəbul edilir. Elmi Şurada başa çatmış işlər içərisindən ən mühüm nəticələr müəyyənləşdirilir, Yer Elmləri Bölməsinə və AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilir. Burada çöl elmi-tədqiqat işlərinin planları da müzakirə və qəbul edilir.

 

ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ:

 

 1. Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu - Sədr, AMEA-nın müxbir üzvü, direktor
 2. Həsənov Məhərrəm Səməd oğlu -c.ü.f.d., dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini
 3. Həmidova Zərnurə Ənvər qızı - c.ü.f.d., elmi katib
 4. Eminov Zakir Namiq oğlu - c.e.d. istiqamət rəhbəri
 5. Qardaşov Rauf Hacı oğlu - AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, şöbə müdiri
 6. Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı - coğrafiya elmləri doktoru, şöbə müdiri
 7. Tağıyeva Yelena Nikolayevna - coğrafiya elmləri doktoru,şöbə müdiri
 8. Xəlilov Mahmud Yusif oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi
 9. Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, şöbə müdiri 
 10. Yunusov Müseyib İdris oğlu - c.ü.f.d., təhsil şöbəsinin müdiri
 11. Əyyubov Nizami Hacı oğlu - c.ü.f.d., şöbə müdiri
 12. Paşayev Nəriman Əziz oğlucoğrafiya elmləri doktoru,dosent, şöbə müdiri
 13. Əliyev Ənvər Abbas oğlu -a.ü.f.d. dosent, şöbə müdiri
 14. Quliyev İsmayıl Əhliman oğlua.ü.f.d. dosent ,şöbə müdiri
 15. Haqverdiyev Habil Tağı oğlu - c.ü.f.d., şöbə müdiri
 16. Rəhimov Xəyyam Şakir oğluc.ü.f.d., şöbə müdiri
 17. Allahverdiyev Zabit Sabir oğluc.ü.f.d., şöbə müdiri
 18. İmrani Zaur Tahir oğlu c.ü.f.d., şöbə müdiri
 19. Tağıyeva Umayra Rauf qızıc.ü.f.d., aparıcı elmi işçi
 20. Osmanlı Anar İmran oğlu - i.ü.f.d.,ümumi işlər üzrə direktor müavini
 21. Ələkbərova Samirə Oqtay qızı - c.ü.f.d., aparıcı elmi işçi, GAMŞ sədri

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018