Coğrafiya İnstitutunun nəzdində Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

    Direktorun əmri ilə yaradılmış  və AMEA yer Elimləri Bölməsi tərəfindən təsdiq edilmiş Elmi Şurada İnstitutun daxili həyatına aid olan məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul edilir. Elmi Şurada elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətləri müəyyən edilir, mövzular və işlər təsdiq edilir, başa çatmış elmi-tədqiqat işləri müzakirə və qəbul edilir. Elmlər Şurasında başa çatmış işlər içərisindən ən mühüm nəticələr müəyyənləşdirilir, Yer Elmləri Bölməsinə və AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilir. Burada çöl elmi-tədqiqat işlərinin planları da müzakirə və qəbul edilir.

ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ:

 1. Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu - Sədr, AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru
 2. Həmidova Zərnurə Ənvər qızı - Elmi katib
 3. Eminov Zakir Namiq oğlu
 4. Qardaşov Rauf Hacı oğlu - fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, baş elmi işçi
 5. Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı - coğrafiya elmləri doktoru, “Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları”   şöbəsinin müdiri
 6. Tağıyeva Yelena Nikolayevna - coğrafiya elmləri doktoru, aparıcı elmi işçi
 7. Xəlilov Mahmud Yusif oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi
 8. Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi
 9. Yunusov Müseyib İdris oğlu -
 10. Əyyubov Nizami Hacı oğlu - coğrafiya elmləri namizədi, dosent, “Azərbaycanın əhalisi və sosial inkişafi    coğrafiyasi” şöbəsinin müdiri
 11. Paşayev Nəriman Əziz oğlu - coğrafiya elmləri namizədi, dosent, “İqtisadi və sosial coğrafiya” şöbəsinin müdiri
 12. Əliyev Ənvər Abbas oğlu - kənd təsərrüfat elmləri namizədi, dosent, “Ekocoğrafiya” şöbəsinin müdiri
 13. Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu - kənd təsərrüfat elmləri namizədi, “Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası”  şöbəsinin müdiri
 14. Haqverdiyev Habil Tağı oğlu - coğrafiya elmləri namizədi, “Coğrafi fikir tarixi” şöbəsinin müdiri
 15. Rəhimov Xəyyam Şakir oğlu - coğrafiya elmləri namizədi, “İqlimşünaslıq və Aqroiqlimşünaslıq” şöbəsinin müdiri
 16. Allahverdiyev Zabit Sabir oğlu -
 17. İmrani Zaur Tahir oğlu -
 18. Həsənov Məhərrəm Səməd oğlu - dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini
 19. Tağıyeva Umayra Rauf qızı -
 20. Osmanlı Anar İmran oğlu - ümumi işlər üzrə dir müavini
 21. Ələkbərova Samirə Oqtay qızı - elmi işçi, GAŞ sədri

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2017